Cô kia

Cô kia cắt cỏ một mình
Cớ sao không rủ người tình cắt chung ?