Cơ hội là người hai mặt

Cơ hội là người hai mặt luôn luôn thay đổi, một mặt luôn viết may mắn, một mặt luôn viết “không may mắn”.

Xem Thêm Tác Giả Chaucer (Anh)