Có hai loại người

Có hai loại người: những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Á Rập