Có hai loại người ôm hận mà chết

Có hai loại người ôm hận mà chết: một loại là có tiền tài mà chưa được hưởng, một loại có tri thức mà chưa thực hành.

Xem Thêm Tác Giả Sadi (Ba Tư)