Chướng ngại vật của hạnh phúc

Chướng ngại vật của hạnh phúc

Chướng ngại vật của hạnh phúc là mong đợi nhiều hạnh phúc quá.

Xem Thêm Tác Giả La Fontaine

  • Hung luong

    Vì tình bạn có thể nuôi dưỡng được tình yêu.