Chúng ta không thể dạy bảo nào

Chúng ta không thể dạy bảo nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác .

Xem Thêm Tác Giả Usinxki