Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire