Chưa có người đàn bà nào soi gương mà thấy mình xấu cả

Chưa có người đàn bà nào soi gương mà thấy mình xấu cả.

Xem Thêm Tác Giả Cesar Oudin