Chủ nhân của cuộc đời

Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

Xem Thêm Tác Giả George Meredith