Chơi nhạc thì thích nốt đôla

Chơi nhạc thì thích nốt đôla .

Chơi hoa thì thích hoa đồng tiền .

Ông tiền ông bạc ông tiên .

Trong ba ông đó ông tiền đẹp trai.