Chớ nói nhiều

Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều.

Xem Thêm Tác Giả Gia Ngữ