Cho đi và nhận lại

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Cuộc sống là tất cả những gì sòng phẳng nhất, cho đi và nhận lại.