Chinh phục người khác

Phụ nữ không chỉ thích chinh phục người khác mà còn thích bị người khác chinh phục.

Xem Thêm Tác Giả Charly (Anh)