Chinh phục đàn bà

Đóng góp bởi candylove

Người đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Phái mạnh trên kho tàng danh ngôn