Chinh phục đàn bà

Người đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà.