Chính mình

Chính mình tìm hạnh phúc thì dễ, cho người khác hạnh phúc thì khó.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)