Chính là thông minh

Không tự cho là thông minh chính là thông minh.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh

  • http://www.facebook.com/people/Bebongnh-Hien/100001116230148 Bebongnh Hien

    right right!!!