Chính là thông minh

Không tự cho là thông minh chính là thông minh.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh