Chiến thắng

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh