Chìa khóa tri thức

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.

  • Lê Văn Huynh

    tuyệt