Chìa khóa tri thức

Đóng góp bởi candylove

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.


  • Lê Văn Huynh

    tuyệt