Chìa khóa của thất bại.

Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Xem Thêm Tác Giả Bill Cosby