Chỉ cười khi có thể cuời

Chỉ cười khi có thể cuời

Người phụ nữ chỉ cười khi có thể cuời nhưng muốn khóc thì lúc nào cũng được.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Pháp