Chỉ có

Chỉ có con người mới có thể dựa vào sức manh ý chí để đấu tranh với trời đất.

Xem Thêm Tác Giả Shelley (Anh)