chỉ có tình yêu là sự thật

Công danh, tiền tài, danh vọng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là sự thật.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh