Chỉ có thể chết một lần

Trên chiến trường, bạn chỉ có thể chết một lần, trong chính trị, bạn có thể chết nhiều lần.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)