Chỉ có một nỗi đau khổ

Chỉ có một nỗi đau khổ, đó là phải sống cô độc.

Xem Thêm Tác Giả Gabriel Marcel