Chết vì yêu là sống trong tình yêu

Chết vì yêu là sống trong tình yêu

Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo