Chết là giấc ngủ cuối cùng

Chết là giấc ngủ cuối cùng, không, nó là sự tỉnh giấc sau cùng.

Xem Thêm Tác Giả Scott (Anh)