Chết là đau khổ

Chết là đau khổ, nhưng còn điều đau khổ hơn chết là chờ chết.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)