Chết là đau khổ

Chết là đau khổ, nhưng còn điều đau khổ hơn chết là chờ chết.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)

  • generation of miracle

    Tôi cũng nhiều khi cảm thấy buồn chán nhưng không biết tại sao.