Chết cho người mình hết lòng thương yêu

Chết cho người mà mình hết lòng thương yêu còn dễ hơn là sống với người yêu mình.

Xem Thêm Tác Giả Byron