Che dấu cảm xúc

Che dấu cảm xúc

Không có người con gái nào thật sự cứng rắn. Chỉ là họ giỏi che dấu cảm xúc của mình mà thôi!

  • http://www.facebook.com/kmy.hanh KMy Hanh

    Ai ơi có biết?

  • http://www.facebook.com/danhuong.tran Dan Huong Tran

    Hiểu được điều này chứ con trai??

  • thu ba

    cứng sắn là vỏ bọc của sự mềm yếu trong tôi