Chạy trốn nỗi thống khổ

There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.

Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer