Chất liệu của cuộc sống làm bằng thời gian

Nếu bạn yêu đời, hãy đừng phung phí thời gian, vì chất liệu của cuộc sống làm bằng thời gian.

 

Xem Thêm Tác Giả B. Frăng - klin