Chân thành

Chân thành là nguồn sinh ra mọi thiên tài

Xem Thêm Tác Giả C.Becnê