Chân lý vĩ đại nhất

Chân lý vĩ đại nhất là chân lý bình thường.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)