Chân lý là một bó đuốc

Chân lý là một bó đuốc, không dùng để chối bỏ việc lớn, ánh sáng của nó có thể nhìn rất rõ.

Xem Thêm Tác Giả Ayerveixioue (Pháp)