Chân lý

Chân lý và đạo đức là hai người bạn thân. Bạn muốn làm nhà văn, nhà nghệ thuật? Hãy làm một người có đạo đức trước.

Xem Thêm Tác Giả Diderot (Pháp)