Châm ngôn

Thà sống khổ còn hơn phải chết, đó là châm ngôn của con người.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo