Chắc chắn sẽ đến vào một lúc nào đó

Đừng phán xét cuộc sống chỉ bởi một lúc khó khăn. Hãy kiên nhẫn vượt qua những lúc khốn khó và những lúc tươi đẹp hơn chắc chắn sẽ đến vào một lúc nào đó.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống