Cây sậy biết suy nghĩ

Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt nhất trong thiên nhiên, nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ.

Xem Thêm Tác Giả Pascal