Cây muốn lặng, gió chẳng dừng

Cây muốn lặng, gió chẳng dừng

Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư

Khiến long sư những ngẩn ngơ

Nửa mong mọc tóc, nửa mong trọc đầu