Cây đời mãi mãi xanh tươi

Bạn ơi, lý thuyết thì xám xịt, còn cây đời mãi mãi xanh tươi.

Xem Thêm Tác Giả W. Gớt