Cây đang trổ hoa

Không ai tán thưởng một cây đang trổ hoa.

Xem Thêm Tác Giả Harold Philips