Câu chuyện cuộc sống

Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do hình cuộc sống viết nên.

 

Xem Thêm Tác Giả H. An - déc - xen