Cao thượng

Người cao thượng là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác.

Xem Thêm Tác Giả A. N. Casơn