Cánh tay yêu đuối

Cánh tay yêu đuối cũng có thể có sức mạnh trong giận dữ.

Xem Thêm Tác Giả Ovidius (La Mã)