Cảnh giàu sang

Cảnh giàu sang giống như nhà trọ, chỉ người cẩn thận mới được ở lâu.

Xem Thêm Tác Giả Cáp Khoan Nhiêu