Cắn vào lưỡi

Cái răng hay cắn vào lưỡi nhưng dù sao chúng vẫn là bạn của nhau.