Cắn vào lưỡi

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Cái răng hay cắn vào lưỡi nhưng dù sao chúng vẫn là bạn của nhau.

Xem thêm Danh ngôn Tình bạn trên kho tàng danh ngôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>