Cảm xúc

Cảm xúc mạnh là thứ thật sự tuyệt đối trong mọi vật trên thế gian, trước giờ nó chưa từng thừa nhận sai lầm của mình.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)