Cái vui sướng của mình

Cái vui sướng của mình là nỗi khổ đau của người khác.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh

  • http://www.facebook.com/people/Bebongnh-Hien/100001116230148 Bebongnh Hien

    right right!!!