Cái vui sướng của mình

Cái vui sướng của mình là nỗi khổ đau của người khác.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh