Cai trị đàn bà

Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước.

Xem Thêm Tác Giả Honoré De Balzac