Cải thiện bản thân

Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm bạn cũng không có cơ hội để cải thiện bản thân.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống